понедељак, 17. септембар 2012.

ЗА ДОМАЋИ И ЈОШ НЕШТО...
* СРПСКИ ЈЕЗИК - Обновити све о придевима,посебно о описним придевима.

* МАТЕМАТИКА - Урадити задатке у вежбанки на страни 14.

* ПРИРОДА И ДРУШТВО - Обновити све о разноврсности живих бића, знати поделу на царства живих бића и ко припада истим.
- Потражити у енциклопедијама или на интернету нешто више о царствима живих бића,записати у свескама оно што су сазнали,читаћемо у школи као ,,занимљивости,,. 

* НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - Испричати напамет научене успаванке, знати рећи шта је ,,Повојница,,. Све о томе је записано у свескама.
             ОНО ЈОШ НЕШТО...

* Данас поједини ученици нису донели домаћи задатак из српског језика,препричану причу,,Виолина,,.Усмено су препричавали и већина се теже сналазила код детаља у току догађаја , као и у анализи  ликова из приче.
* ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У МОЈОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ УСПЕХА.

Нема коментара :

Постави коментар