четвртак, 08. новембар 2012.

УТОРАК,13.11.2012.

НАКОН ПРАЗНИКА...ДОМАЋИ
СРПСКИ ЈЕЗИК - а) прочитај бајку ,,Пепељуга,, и подели је на темарске целине
                                б) упореди филм и бајку из читанке
                                в) напиши састав на једну од тема: 1.Нико на свету не зна твоје име
                                                                                            2.Ти си тајна за мене
                               Наратори су: Кроки и Јојо-филм ; Бајка из читанке - онај ко је чита,учи-
                                                      тељица ,ђаци...
МАТЕМАТИКА - задаци из вежбанке , стр.61.-64.

ПРИРОДА И ДРУШТВО- наћи и записати у свескама : ШТА И НА КОЈИ НАЧИН УТИЧЕ НА                                                          
                                                                                              НА КРЕТАЊЕ ПРЕДМЕТА ( енцикло-
                                                                                              педије, интернет.Нацртати и објасни-
                                                                                              ти својим речима        

Нема коментара :

Постави коментар